TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01303
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BOBAPOP TEA BAR ESTD 2013, hình
BOBAPOP TEA BAR ESTD 2013, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán giải khát, đồ ăn nhanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.08 03.01.24 03.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH BOBAPOP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 115 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM