TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01308
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU KAWA ALKALI PRIMER FOR INTERIOR
KAWA ALKALI PRIMER FOR INTERIOR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; véc-ni; dầu bóng; sơn chịu lửa.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ALKALI PRIMER FOR INTERIOR".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.02 26.03.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty 4 Oranges Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
SỐ VĂN BẰNG 4-0379586-000
NGÀY CẤP BẰNG 22/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 10/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (07/01/2021) 190: Nộp các tài liệu khác (31/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (22/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM