TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01315
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FoodSaver, hình
FoodSaver, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy đóng gói hút chân không. 16 Túi bằng chất dẻo để đóng gói hút chân không và tấm chất dẻo dạng cuộn để đóng gói hút chân không. 20 Nút chai bằng chất dẻo.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Sunbeam Products, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM