TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01318
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sillymann
Sillymann
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ chứa đựng thực phẩm; đồ chứa đựng sữa bột; đồ chứa đựng nước uống, có thể mang đi được; chai lọ đựng nước; túi đựng nước uống; đồ chứa đựng thực phẩm, dùng điện; đồ chứa đựng sữa bột, dùng điện; phích giữ nhiệt đựng thức ăn, dùng điện; dụng cụ nhà bếp; phích đựng chất lỏng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SILLYMANN CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 116, DONYU 2-RO, PAJU-EUP, PAJU-SI, GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM