TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01319
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU STOLZ, hình
STOLZ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Bể chứa nguyên liệu bằng kim loại; chi tiết và phụ tùng của bể chứa nguyên liệu bằng kim loại; phễu hứng bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc). 07 Máy sấy hạt nhựa; máy nghiền (bằm) nhựa; máy ổn định nhiệt độ khuôn; hệ thống máy trộn nguyên liệu; máy cấp hút nhựa; bộ lọc (là bộ phận của máy móc hoặc động cơ). 11 Máy giải nhiệt; chi tiết và phụ tùng của máy giải nhiệt.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 26.03.23 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU STOLZ CO., LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2-3-10, CHUO, MURAYAMA- SHI, YAMAGATA- KEN, 995-0035 JAPAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM