TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01320
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU WEST COFFEE Since 1998, hình
WEST COFFEE Since 1998, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh mì; bánh ngọt và kẹo. 35 Mua bán: cà phê, chè, ca cao, bánh mì, bánh ngọt và kẹo.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Hoàng Quân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM