TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01327
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU iCO, hình
iCO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
38 Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông tin liện lạc bằng mạng cáp quang; bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; thông tin về viễn thông; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; gửi tin nhắn; hãng tin tức; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền phát qua vệ tinh; truyền dữ liệu theo dòng liên tục; cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ điện thoại; truyền thư điện tử; truyền tệp tin số; cấp quyền truy cập vào mạng máy tính toàn cầu cho người dùng; truyền video theo yêu cầu; hội nghị truyền hình; hộp thư thoại; phát sóng không dây; truyền bản fax; cho thuê máy fax; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê mô đem; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cho thuê điện thoại; phát chương trình truyền hình.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 26.01.01 26.01.04 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29/F., & 30/F., Tower 1, Kowloon Commerce Ctr., 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ACTIP IP LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM