TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01330
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BLINGLING
BLINGLING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi ở chân; áo mưa; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; găng tay [quần áo].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lv, Xiaojia
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 17, liminwei Group 8, Shangzhi Town, Shangzhi City, Heilongjiang Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTPRO & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM