TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01331
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lipiroz
Lipiroz
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Axon Drugs Private Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 148/12B, Chennai-Bangalore Highway, Chembarambakkam-602 103, Tamilnadu, India
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTPRO & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM