TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01334
NGÀY NỘP ĐƠN 10/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FUTURE WELL
FUTURE WELL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Cung cấp các chương trình giáo dục cộng đồng và các tài nguyên giáo dục, không trực tuyến và trực tuyến, về sức khỏe và sống khỏe, cụ thể là về sức khỏe hành vi và các bệnh không lây nhiễm, y tế dự phòng, sự khỏe mạnh về thể chất và tập luyện, cai thuốc lá, dinh dưỡng, sử dụng nước sạch và thực phẩm sạch, và kiểm soát sức khỏe.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Abbott Laboratories
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM