TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01348
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VILTROX, hình
VILTROX, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; cơ cấu nhà cửa trập [nhiếp ảnh]; màn trập [nhiếp ảnh]; máy ảnh; chân thiết bị nhiếp ảnh; kính lọc máy ảnh; bộ ngắm nhiếp ảnh; bộ lọc ảnh, cụ thể là, bộ lọc tia cực tím dùng cho máy ảnh; giá ba chân dùng cho máy ảnh; đèn flash máy ảnh, như là, Flash cho nhiếp ảnh; thiết bị định vị toàn cầu dùng cho máy ảnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 03.07.17 26.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHENZHEN JUEYlNG TECHNOLOGY CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5th Fl., No.4 Bldg, Baokun Science & Tec, Dalang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHlNA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM