TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01353
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BELLYS, hình
BELLYS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 05 Dược phẩm; men vi sinh dạng bào tử dùng trong thực phẩm chức năng; Thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Thị Thu Yến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16 Chân Cầm, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM