TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01354
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU 90 S COFFEE, hình
90 S COFFEE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.05 05.07.01 05.07.27 11.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư 90S
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 130/12/4 đường Hiệp Bình, phuờng Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM