TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01357
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NH NYHARA, hình
NH NYHARA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thời trang; mũ nón; giày dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thử Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 206/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM