TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01358
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mì Chú Cao, hình
Mì Chú Cao, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Quán ăn uống; quán giải khát.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.11 02.01.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Nguyễn Hữu Hoàng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 40 khu phố 4, Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM