TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01360
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Oolong Trà thiền Uống trà đi, hình
Oolong Trà thiền Uống trà đi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Trà (chè).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.22 02.03.22 26.01.01 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Việt Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 13, xã Đăm Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM