TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01361
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BLUESEA Foundation Of Your Success, hình
BLUESEA Foundation Of Your Success, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục và tư vấn du học.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.03 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH tư vấn và thương mại BLUE SEA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM