TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01363
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU T-MAN
T-MAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Dụng cụ bằng tay bao gồm kềm, mỏ lết, cờ lê mở ốc, kéo, thước lá, thước cuộn, tua vít, lục giác mở ốc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Huy Tuấn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 66 đường Nguyễn An Khương, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM