TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01366
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PTC, hình
PTC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê. 39 Dịch vụ bưu chính (chuyển phát thư từ, bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo chí).
PHÂN LOẠI HÌNH 07.03.11 24.15.21 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông PTC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 4, số 01, đường 30/4, khu phố 1, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM