TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01370
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VH VIET HUONG Bộ vít nở nhựa chất lượng cao Đảm bảo - Uy tín - Chất lượng SX: Tại Việt Nam No: 3, hình
VH VIET HUONG Bộ vít nở nhựa chất lượng cao Đảm bảo - Uy tín - Chất lượng SX: Tại Việt Nam No: 3, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Nở vít bằng nhựa (dùng để cố định vít và buloong vào tường).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 14.03.01 14.03.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Viết Thường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM