TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01372
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU STAR GLOBAL, hình
STAR GLOBAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ pháp lý; dịch vụ cá nhân và xã hội như dịch vụ tư vấn phong thuỷ.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 05.05.19 05.05.20 05.05.21 26.04.02 26.04.18 26.15.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phan Hoàng Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B14.2 chung cư Phú Hoàng Anh, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM