TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01374
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU V ZINTO PAINT, hình
V ZINTO PAINT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.03.23 26.11.12 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyên Văn Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM