TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01384
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU P Thắng Phát, hình
P Thắng Phát, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hữu Quốc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 474/11 - 474/15 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM