TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01384
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU P Thắng Phát, hình
P Thắng Phát, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09: Thiết bị máy tính.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "P".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hữu Quốc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 474/11 - 474/15 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 474/11 - 474/15 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0378546-000
NGÀY CẤP BẰNG 04/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 11/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (30/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM