TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01385
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quảng cáo trên máy tính; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động. 41 Dịch vụ sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.23 04.05.02 04.05.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đào tạo nguồn nhân lực HRP Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 6, tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM