TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01386
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU K, hình
K, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Ba lô; ba lô du lịch; túi du lịch; túi đựng phụ kiện; ba lô đựng được các túi đựng nước; ba lô chống nước và túi chống nước; túi đưa thư; túi đeo bụng và bao đeo bụng.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 24.15.21 26.05.01 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GENERATOR NPD LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Unit 5, Deeside Point, Zone 3 Deeside lndustrial Park, Deeside, Clwyd CH5 2UA, United Kingdom
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VUGIA&PARTNERS CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM