TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01388
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU 3S DENT JSC, hình
3S DENT JSC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Răng giả; hàm răng giả.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 02.09.10 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần 3S DENT
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 25/1 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM