TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01390
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PAYADOR
PAYADOR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
33 Rượu vang.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Alto De Casablanca S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Ruta 68, km 66, Casablanca, Chile
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LE & LE
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM