TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01392
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HB, hình
HB, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy công cụ dùng trong công nghiệp; máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy phát điện (máy công cụ).
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.04.10 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH DOMEN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 18/30 Nguyễn Hới, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM