TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01397
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU UNDENATURED TYPE II COLLAGEN
UNDENATURED TYPE II COLLAGEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đoàn Thị Việt Nga
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phưòng Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM