TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01400
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VILLAGE FOOD & BAR E, hình
VILLAGE FOOD & BAR E, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần E CONCEPT Hội An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 208 Lê Thánh Tông, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM