TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01401
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CONCEPT NATURE . CULTURE . PEOPLE E, hình
CONCEPT NATURE . CULTURE . PEOPLE E, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Động vật sống; rau và quả tươi. 36 Bất động sản. 39 Dịch vụ du lịch. 41 Tổ chức sự kiện giải trí. 43 Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần E CONCEPT Hội An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 208 Lê Thánh Tông, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM