TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01403
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sea star XD, hình
Sea star XD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Bảng mạch in; bộ nắn điện; đèn chớp; thiết bị chiếu hình; bộ đổi điện; màn hình chiếu. 11 Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED); đèn điện. 35 Mua bán: bảng mạch in, bộ nắn điện, đèn chớp, thiết bị chiếu hình, bộ đổi điện, màn hình chiếu, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED), đèn điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 26.11.12 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Hồng Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 107, ngõ 87 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM