TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01404
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU J H L, hình
J H L, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Bảng mạch in; bộ nắn điện; đèn chớp; thiết bị chiếu hình; bộ đổi điện; màn hình chiếu. 11 Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED); đèn điện. 35 Mua bán: bảng mạch in, bộ nắn điện, đèn chớp, thiết bị chiếu hình, bộ đổi điện, màn hình chiếu, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ôt phát quang (LED), đèn điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Hồng Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 107, ngõ 87 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM