TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01408
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LabHok L, hình
LabHok L, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41: Dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế trang web; tư vấn phần mềm máy tính; quản trị hệ thống máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "L".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.07 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH LABHOK
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0379499-000
NGÀY CẤP BẰNG 22/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 11/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (04/09/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (31/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (22/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM