TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01409
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phú Đức NEM CHAY, hình
Phú Đức NEM CHAY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29: Nem chay cuốn làm từ vỏ bưởi (ăn liền). 35: Mua bán nem chay cuốn làm từ vỏ bưởi (ăn liền).
PHÂN LOẠI HÌNH 08.05.02 26.01.01 08.07.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Đức
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
SỐ VĂN BẰNG 4-0352381-000
NGÀY HẾT HẠN 11/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn (15/01/2019) 150: bổ sung Lệ phí cho đơn (04/06/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (04/06/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 30/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM