TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01411
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GB, hình
GB, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
33 Rượu dừa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 24.09.01 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Đào Thị Nhanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 156, ấp Thanh Thủy, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETNAM IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM