TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01414
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TIGER, hình
TIGER, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.04 03.01.16 26.01.01 26.07.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đoàn Văn Lên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1310 Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM