TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01417
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Agicham AN GIANG - VIET NAM, hình
Agicham AN GIANG - VIET NAM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.01 07.01.06 07.05.10 07.11.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên xã hội Agicham - Kim Chi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM