TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01419
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MaMenShop M, hình
MaMenShop M, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm. 35 Mua bán mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 05.03.13 25.01.10 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ma Thị Mến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 1D ngõ 10 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/01/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM