TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01420
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ởlàvui, hình
ởlàvui, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ (sàn giao dịch thương mại điện tử). 36 Dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ tài chính.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 07.03.11 26.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần OLAVUI Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 122, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM