TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01422
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GRAMMY Dance Group, hình
GRAMMY Dance Group, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa (khiêu vũ, nhảy, múa).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.13.01 02.03.08 02.03.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Anh Đức
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 7 dãy A ngõ 16 Ngô Quyền, tổ 14, phường Quang Trung, quận Hà Đông. thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM