TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01426
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FUMEBEN
FUMEBEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm và chế phẩm y tế, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Abbott Products Operations AG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM