TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01433
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SUZURAN [SUZURAN]
SUZURAN [SUZURAN]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo lót; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưởng Quỳnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Lạc Hoài, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM