TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01434
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TAINER
TAINER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn dung môi dùng để sơn xe máy, xe ô tô; sơn chịu lửa; chất dính kết cho sơn; véc ni; chất pha loãng sơn; sơn phủ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Quốc Tuấn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 56/7 Cầu Kinh, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PADEMARK CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM