TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01438
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DAESAN D S, hình
DAESAN D S, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 35 Bán buôn, bán lẻ, đại lý xuất nhập khẩu: phụ kiện bồn tắm, bồn tắm, buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh], thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh, hệ thống và thiết bị vệ sinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thiết bị vệ sinh Quang Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 6 đường Yên, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM