TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01439
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Việt Hân, hình
Việt Hân, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Dextrin [hồ/keo]; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; keo. 35 Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: dextrin [hồ/keo], keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp, keo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.18 26.11.12 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Việt Hân VN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM