TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01440
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phat Huy phongcachmoi P H, hình
Phat Huy phongcachmoi P H, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Bán buôn, bán lẻ và đại lý xuất nhập khẩu: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Huy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà đối diện 20/2 Phạm Ngọc, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM