TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01446
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU 7leaders
7leaders
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Dao cắt phay, bộ phận của máy công cụ; bộ phận của máy phay, cụ thể là đầu lưỡi phay; bộ phận của máy phay, cụ thể là mũi khoan; bộ phận của máy phay, cụ thể là mũi doa; bộ phận của máy phay, cụ thể là vòi; bộ phận của máy phay, cụ thể là miếng đệm; bộ phận của máy phay, cụ thể là lưỡi cắt; bộ phận của máy phay, cụ thể là lưỡi khoét; máy công cụ cho việc tiện ren; máy cưa xẻ rãnh; dụng cụ kẹp đỡ dụng cụ của máy; máy công cụ có sử dụng hợp chất vonfam các-bua.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU 7-LEADERS CORP.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 9, 35th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung City 407, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM