TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01479
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mạnh Hùng COFFEE Cà Phê Bột MH Thơm Ngon Đến Từng Giọt M H Khối Lượng Tịnh : 500g Mạnh Hùng COFFEE Cà Phê Bột MH Thơm Ngon Đến Từng Giọt M H Khối Lượng Tịnh : 500g 2, hình
Mạnh Hùng COFFEE Cà Phê Bột MH Thơm Ngon Đến Từng Giọt M H Khối Lượng Tịnh : 500g Mạnh Hùng COFFEE Cà Phê Bột MH Thơm Ngon Đến Từng Giọt M H Khối Lượng Tịnh : 500g 2, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê bột.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.07.01 05.07.27 11.03.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 30, thôn Thanh Bình, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(15/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM