TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01510
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Coatings Expo Vietnam 2019, hình
Coatings Expo Vietnam 2019, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng (nhằm mục đích quảng cáo); dịch vụ tổ chức các chương trình ra mắt, giới thiệu sản phẩm (dịch vụ quảng cáo); dịch vụ tổ chức phòng trưng bày nhằm mục đích quảng cáo và thương mại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ quảng cáo và triển lãm Minh Vi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 50 Văn Chung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM